نقشه
نقشه
Computer man Computer man Computer man
برای فعال کردن زوم کلیک کنید
جستجوکردن...
ما هیچ نتیجه ای پیدا نکردیم
نقشه باز
چشم انداز نقشه راه ماهواره ترکیبی زمین مکان من تمام صفحه پیش از بعد

Prop List – Half Map (1251)

ورود شوید وجستجو را ذخیره کنید مابه شما هفتگی اعلام میکنیم

4
فروش
قیمت: 350,000,000
مجوز برق 3فاز وتک فاز مجوز 50متر ساخت ومجوز80متر چ بیشتر
مجوز برق 3فاز وتک فاز مجوز 50متر ساخت ومجوز80متر چ بیشتر
4
فروش
قیمت: 350,000,000
مجوز برق 3فاز وتک فاز مجوز 50متر ساخت ومجوز80متر چ بیشتر
مجوز برق 3فاز وتک فاز مجوز 50متر ساخت ومجوز80متر چ بیشتر
فروش
قیمت: 800,000,000
برای کسانی که در جستجوی منطقه خوش آب وهوا ودور از بیشتر
برای کسانی که در جستجوی منطقه خوش آب وهوا ودور از بیشتر
رهن واجاره
رهن:150,000اجاره: 150,000قیمت: 150,000
شبی 150تومان مبله اجاره داده میشود.
شبی 150تومان مبله اجاره داده میشود.
فروش
قیمت: 850,000,000
3300متر باغ آبشار سوم
3300متر باغ آبشار سوم
رهن واجاره
رهن:20,000,000اجاره: 300,000
راه مشترک- امکانات کامل-طبقه بالا 3خواب-پایین 1خوا بیشتر
راه مشترک- امکانات کامل-طبقه بالا 3خواب-پایین 1خوا بیشتر

لیست ها را مقایسه کنید

انتخاب زبان
1